Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

Evenemang på Kimitoön

     

2011  2012  2013   2014  2015 2016

Västanfjärds nya broschyrVästanfjärds sockenplan 2013

Innehåll         

Del I BAKGRUND
A INLEDNING

1.  Byar och befolkning
2.  Tomter
3. Arbetsplatser
4. Service
5. Kultur och historia
6. Utbildningsmöjligheter
7. Sport och Hobbyn
8. Föreningslivet
9. Tra?k
9.1 Vägnät
9.2 Hamnar

B ENKÄT
10. Västanfjärds SWOT
11. Västanfjärdsbornas ideer och visioner om Västanfjärds framtid
12. Konkreta projektideer för Västanfjärd
13. Sockenplanens uppdatering

Del II  ÅTGÄRDER
A VIKTIGASTE ÅTGÄRDER

1. Vägar
2. Farleder
3. Kalkholmen
4. Informationsförbättring

B VIDARE ÅTGÄRDER
5. Byborna
6. Naturen
7. Geologi
8. Historia
9. Nybyggning
10. Business
11. Turism
12. Konst och hantverk
13. Mathantverk
14. Wellness
15. Sport
 

Välkomna till Västanfjärd

Det var år 2009 då Västanfjärd upphörde att vara egen kommun och man grundade Kimitoöns kommun. 2010 beslöt en grupp Västanfjärdsbor att man skall grunda ett byaråd och namnet blev Västanfjärds Byaråd, som nu i dag arbetar aktivt för att hålla det gamla Västanfjärd livskraftigt och medverkar till att möjliggöra en fortsatt utveckling. Den starka Västanfjärdsandan lever kvar. Vi trivs i Västanfjärd! Och glöm int. "Allt är litet bättre i Västanfjärd"

Byarådets Blogg

Lammala naturstig

   
     

Nu i höst och den gångna sommaren har vår naturstig varit väl besökt, som nästa sak är att även märka upp stigen till Korsklinten.
Kanske vi även får möjligheter att tillverka bord/bänkar möbler som vi kan sätta ut på lämpliga rastplatser.

 

 

MA
09.10.2016 kl. 21:18

Västanfjärdsboken

Västanfjärds boken är snart färdig för tryckning väntas utkomma till julen närmare sagt den 9.12 . Ombrytning kör igång i mitten av november, ännu skulle det vara bra med litet mera foton. Motiv: Eugenia, mejeriet, spritsmugglerirelaterat.

Tag kontakt med Runa  Heino 0407708292

eller Sam Cygnel 0505626607

Max Andersson
07.10.2016 kl. 09:14
 
Västanfjärds Byaråd