Aktuellt

Namninsamling

Namninsamling

Vi har i Västanfjärd påbörjat en namninsamling för att försöka att påverka och få beslutsfattarna att förstå att vi här i Västanfjärd behöver den lilla servicen vi har kvar.

Listor finns i Knallis Det går även att skriva under via nättjänsten Skrivunder. com

Här är direkt länken till nättjänsten Skrivumder

Max Andersson
10.11.2018 kl. 11:51

Sparförslag i Västanfjärd

Kommentarer

‎Vivi-Ann Rehnström‎ till Öppet Informationstillfälle· 

Vårt bibliotek är inte bara det mest uppenbara: ett ställe att låna böcker, det är mycket mera än så. Det är en plats för möten, både arrangerade och spontana, för utställningar och tillställningar, det är en öppning mot samhället och världen utanför genom dagstidningar och datorer, det är ett centrum för kultur och en grundpelare för demokratin.
Det gäller bibliotek i allmänhet, och bibliotek ska finnas inom räckhåll för alla. Dit ska barnen och andra som inte är bilburna kunna gå och cykla, ja, också för dem som inte orkar upp för backen ska bibban göras tillgånglig på något sätt, i stället för att försvinna.

Jag kan inte delta i onsdagens möte, men jag hoppas att ni som är där får en ordentlig insyn i kommunens budgetförslag och de olika sparåtgärderna, samt kan hitta alternativ.

Som världen ser ut nu är det inte alls säkert att trenden med utflyttning från landsbygden och koncentration till mera urbana centra kommer att fortsätta. Klimat- och miljöförändringarna som orsakar hungersnöd som orsakar folkvandringar, kampen om resurserna, handelskrigen, allt det här kan innebära att vi ganska snabbt behöver bli mycket mera självförsörjande igen här i Finland. Och då behöver vi en levande landsbygd. Tänk också på det här, ni som nedmonterar!

Catharina Mansnerus-Söderström Skulle absolut gå om jag var hemma. ???? Hoppas det blir bra uppslutning och vettiga diskussioner. Och framförallt ingen stägning.

1

Hantera

Jari Hollsten Vårt bästa gör vi så det inte händer. Inte så länge det är frågan om struntsummor åtminstone.

2

Hantera

Jari Hollsten Inte annars heller förresten..

HanteraCatharina Mansnerus-Söderström

????

Hantera

 

Esko Salmela Biblioteksvinden - ryms vi alla dit, jag tror att många i Västanfjärd vill komma och ta del i diskussion.

Max Andersson
07.11.2018 kl. 07:47
Västanfjärds Byaråd