Idé låda

Inlägg från namnlistan bevara Västanfjärds Bibliotek och Silverbacken

Jag tycker det är mycket viktigt att kommunen håller igång olika servicepunkter i periferin och inte bara koncentrerar sig till "ett centrum" utväckla de olika servicepunkterna och understöd den sociala verksamhetwn så att alla har ett vardagsrum nära sig.

...jag är uppväxt i Västanfjärd med ett ljuvligt bibliotek som även förde samman bysborna
Läs mera
Max Andersson
23.11.2018 kl. 18:15

Punkter att beakta vid uppgörande av budget för KIMITOÖN 2019

Prioritera enligt uttalad strategi #1

Borde inte verksamhetsprioriteringen ”... i första hand riktas på sådana funktioner som
kvarstår i kommunens verksamhet efter vårdreformen” t.ex. bildning? (Budget 2018 sidan 3).  Läs mera

Tom Holmen
19.11.2018 kl. 18:53

Leve Västanfjärd och Kimitoön

Utgångspunkt: en levande landsbygd kan behövas i mycket högre grad och förr än vi anar. Den nuvarande trenden med koncentration av befolkningen i centralorter är inte den enda möjliga framtiden. Klimatförändringen som orsakar ändrade

Läs mera 

Vivi-Ann Rehnström
19.11.2018 kl. 17:02

Idéer för hur det skall bli aktiviteter i Bibliotekshuset

Alla är välkomna att skriva och läsa idéer
ma
15.11.2018 kl. 11:36

Idéer för hur det skall bli aktiviteter i Bibliotekshuset

15.11.2018 kl. 11:36
Alla är välkomna att skriva och läsa idéer
ma
Kommentarer (5)
Göra huset till ett kurssentrumm för hela Kimitoön
Anonym15.11.18 kl. 11:44
Kanske kunde man hyra vinden där vi satt för mindre fester typ födelsedagar.
Anonym15.11.18 kl. 13:38
Vuokraan mielelläni kirjaston yläsalia pilates ym. hyvinvointiaiheisten kesäkurssien pitopaikaksi muutaman kerran kesässä. Tähän asti ongelmana on ollut, että tällaiset kurssit on ollut pakko järjestää, kun kirjasto on ollut suljettu (yläsalin oltava kirjaston asiakkaille avoin). Toivon, että jatkossa onnistuisi myös silloin, kun kirjasto auki. Kurssilaiset (jotka useimmiten ovat tulleet pitkien matkojen päästä) ovat aiemmin sanoneet, että mielellään tutustusivat myös kirjastoon! Kesäinen kylämiljöö puhuttelee lämmöllä lomalaisia ????

Myös aikuisopiston kursseille yläsali on loistava pitopaikka! Tästä kokemusta 2-3 vuoden ajalta .. kyllä ihmiset tulevat tänne muualtakin saarelta ????
Riitta Saarikko15.11.18 kl. 14:59
Eva Granqvist Här som jag bor (Köklax, Esbo) är biblioteket tillgängligt även som obemannat. Tror det är kl. 10-20 vardagar. In kommer man genom att dra sitt kort i en läsare. Det kräver ju förstås att utlåning mm. är automatiserat.
Anonym15.11.18 kl. 18:06
Marika Holmkvist Flytta all möjlig verksamhet till t.ex nedre våningen t.ex apoteket så kan man stänga fastigheten som apoteket är nu flyttning bara några meter. Eller t.ex något för ungdomar o barn på eftermiddagar.
Anonym15.11.18 kl. 22:48
Västanfjärds Byaråd