Idé låda

Inlägg från namnlistan bevara Västanfjärds Bibliotek och Silverbacken

Jag tycker det är mycket viktigt att kommunen håller igång olika servicepunkter i periferin och inte bara koncentrerar sig till "ett centrum" utväckla de olika servicepunkterna och understöd den sociala verksamhetwn så att alla har ett vardagsrum nära sig.

...jag är uppväxt i Västanfjärd med ett ljuvligt bibliotek som även förde samman bysborna
Läs mera
Max Andersson
23.11.2018 kl. 18:15

Punkter att beakta vid uppgörande av budget för KIMITOÖN 2019

Prioritera enligt uttalad strategi #1

Borde inte verksamhetsprioriteringen ”... i första hand riktas på sådana funktioner som
kvarstår i kommunens verksamhet efter vårdreformen” t.ex. bildning? (Budget 2018 sidan 3).  Läs mera

Tom Holmen
19.11.2018 kl. 18:53

Leve Västanfjärd och Kimitoön

Utgångspunkt: en levande landsbygd kan behövas i mycket högre grad och förr än vi anar. Den nuvarande trenden med koncentration av befolkningen i centralorter är inte den enda möjliga framtiden. Klimatförändringen som orsakar ändrade

Läs mera 

Vivi-Ann Rehnström
19.11.2018 kl. 17:02

Idéer för hur det skall bli aktiviteter i Bibliotekshuset

Alla är välkomna att skriva och läsa idéer
ma
15.11.2018 kl. 11:36

Inga kategorier.Västanfjärds Byaråd