Åtgärdsplan för Västanfjärds   vikar              Biota 2005

Restaurerings  plan för Västanfjärds  vikar

Mikko Rauhala 2006         

       

Västanfjärdsvikars      stadgar

Anslagstavla

Till uthyrning Doro vassklippare och Grillo strandklippare.
Läs mera här

Västanfjärds vikars protokoll   

Kallelse

 

Årsmöte Budget 

Verksamhets

plan

Verksamhets

berättelse

Medlemsbrev
          2-06
           
          1-07 2-07
          4-07
  Vår 08        1-08
          2-08  3-08
          1-09 
  Höst 09        
      2010   1-10
           
2011 Vår 11   2011    
  Höst 11     2011 1-11
2012 2012   2012   1-12
2013 2013 2013 2013    2013
  2014 2014 2014 2014  
2015 2015 2015 2015    

      

 

 

Västanfjärds Byaråd