För Västanfjärd, i tiden!

 

Västanfjärds byaråd har projektet För Västanfjärd, i tiden. Målsättningen med projektet är att aktivera invånare, bevaka kommundelens intressen samt göra en byaplan. Arbetet inleds med att inventera de existerande aktiviteterna i Västanfjärd samt koordinera dem. Därtill skall föreningarna kontaktas för att kartlägga olika behov som finns i kommundelen. Inventeringen är grund för byaplanen.

Projektplanen För Västanfjärd, i tiden!

Matkaraportti Västanfjärd 26.6 - 3.7 2012

            Reserapport från studieresan till Västra Åboland 13.10.2012

Projektledare

Aaro Söderlund

0400-85 7099, aaro[at]soderlund.fi

http://www.soderlund.fi/index.html

 

 

Västanfjärds Byaråd