Närmare om ”Västanfjärd – våra berättelser”

 

Västanfjärds egen bok ”Västanfjärd – våra berättelser” är en gedigen samling artiklar som nästan uteslutande är skrivna av Västanfjärdsbor. Helheten ger en unik inblick i ortens själ, när ortsborna berättar om hur livet i Västanfjärd tett sig under olika tider.

Artiklarna är över 80 till antalet, och bland de 39 skribenterna hittar du säkert någon du känner.

 

Bygdeseglation, kalkindustri, spännande traditioner

Vi får läsa om var de otaliga segelfartygen byggdes och får matnyttig information om Västanfjärds livliga sjöfart under bygdeseglationen. Kapitlet kompletteras av en självbiografi, som handlar om hur det på trettiotalet var att dra ut till sjöss som 14-åring.

Kalkindustrins glansdagar skildras i en annan artikelhelhet. Att det gick en linbana från kalkbrotten till Kalkholmen känner väl de flesta till, men hur många vet vad en karvelapa är? Även det får sitt svar i texten.

I kapitlet om ortens söner och döttrar skildras hur det gick till när torparsonen Adolf Mobergs talang för inlärning kom i dagen, och hur hans fortsatta öden ledde honom vidare till rektor för Helsingfors Universitet.

Var kommer traditionen med simpsoppa ifrån? Hur tillreder man simpsoppa? Bland annat det svarar artikeln om Fiskargillet på.

Hur går det till när man går Staffansgubbe i Västanfjärd? –En detaljerad rapport beskriver tankar och känslor under Staffansgubbarnas händelserika vandring.

Artiklar om kommunen, kriget, lantmannagillet, VUF, samt bland annat kyrka och församling beskriver etapper i lokalsamhällets utveckling – ofta i form av en kort historik.

Lokala företag läggs fram i kapitlet Näringsliv. Här berättas om Knallis och Strandells, men också om sådana företag som tidigare verkat på orten. Lammala kvarn och såg, konservfabriken i Sundvik, handelsträdgårdarna och många fler finns med.

Boken riktar sig till kommande släktled, inflyttare och ortsbor som vill veta mer om Västanfjärd.

Bildmaterialet har behandlats av konstfotograf Pekka Turunen. Konstfotograf Ritva Kovalainen svarar för det grafiska utseendet och ombrytningen. Sam Cygnel är bokens redaktör. Västanfjärds Byaråd är utgivare.

Boken trycktes på hösten 2016 i 810 exemplar och boken är nu slutsåld 8.4.2019.
 

 

 

 
Konfirmander 1955 Ingmar Hagmans samlingar

Lammala Kvarn

Spritsmugglaren från Västanfjärd

 

 

 

 

 

Västanfjärds Byaråd