Bli medlem i Västanfjärds Byaråd rf  !

Hej!

I år kom Västanfjärd som tvåa i tävlingen om att bli årets by i Egentliga Finland. Ett stort tack till alla. För att nästa år komma på första plats fordras det både ekonomisk och fysisk satsning. Om du inte redan är medlem i Västanfjärds Byaråd så anslut dig. Vi önskar dig välkommen att hjälpa oss i vårt arbete.

Du kan med nedanstående bankgiro betala medlemsavgiften för ordinarie medlemskap 10 € per person eller som understödande medlem 50 €.

Då du betalar skriv in i meddelandefältet adress, epost och namn på de personer inbetalningen gäller.

Hjälp oss med registrering genom att även fylla i epost formuläret och skicka det

Västanfjärds Byaråd använder registret för att förmedla information till medlemmarna. Det används inte för marknadsföring.

Uppgifterna, som du har uppgett, kommer att sparas i medlemsregistret, som är i digitalt format. 

Mvh. Byarådets styrelse

Registerbeskrivning

Västanfjärds Byaråd