I händelsekalendern ser du vad som händer i Västanfjärd. Har du tillägg eller ändringar till händelsekalendern? Kontakta Runa Heino.

Länk till vistit Kimitoön

  

Västanfjärds Bulletin 2011 2012 2013  2014  2015 2016

Byarådets Verksamhetsplan     2013, 2014 2015 2016   

Länk till Kimitoöns
Besöknäringens handlingsplan         2014-2020

Länk till 
Västanfjärds Byaråds medlemsbrev 2016


 

 
 

Västanfjärds bibliotek
   öppet tider 

        Västanfjärds apotek 
 öppet tider

 

 

Västanfjärds händelsekalender 
Västanfjärdin tapahtumakalenteri 

Utställningar på biblioteket                   Näyttelyt kirjastossa
Västanfjärds byaråd, bilder från Kalkholmens ruiner  och från Lergöks-projektet.   Västanfjärdin kyläyhdistys: Kuvia Kalkholmenin raunioilta ja Kukkopilli-projekänner

1.2-30.4 Folkhälsans motionskampanj

1.3 - 31.5 Pensionärsförbundets motionskampanj

Brännboda B&B öppettider: on - fr från kl. 15.00 lö, sö från kl. 12.00

Mars
To 22.3 kl 14.00   Missionsmöte hos M Gustafsson
To 22.3 kl. 18.00  Kimitoöns Hjärtförenings vårmöte i biblioteket
                             Med.lic. Kaj-Olav Forsén medverkar
To 22.3 kl. 19.00  FRK o Folkhälsans vårmöten i församlingshemmet
Sö 25.3 kl. 10.00 Familjemässa i församlingshemmet
Sö 25.3.kl. 13-15 Påskcafé vid och i Silverbacken/Marthinorna
On 28.3 kl. 20.00 Sjungen Lukas passion i kyrkan
To 29.3 kl. 19.30 Skärtorsdagens mässa i kyrkan
April

Sö 1.4 kl. 10.00  Gudstjänst i kyrkan
Sö 8.4 kl. 10.00   Gudstjänst i kyrkan
Ti 10.4 kl. 14.00   Pensionärsträff i församlingshemmet
To 12.4 kl. 14.00  Brandkårsveteranerna samlaspå station
Lö 14.4                Till Hangö med Dragsfjärds pensionärer
Sö 15.4 kl. 15.00 Västanfjärds byaråds årsmöte på biblioteksvinden
To 19.4 kl. 13.00  Pensionärernas månadslunch på Westers
Sö 22.4 kl. 10.00 Högmässa i kyrkan
Sö 29.4 kl            Utfärd till Hangö med missionsvännerna
Maj
To 10.5 kl. 10.00 Kristi himmelsfärdsdagen Psalmgudstjänst i kyrkan
Sö 20.5 kl. 10.00 Pingstdagen Tvåspråkig gudstjänst på De stupades dag i kyrkan/                       uppvaktning vid hjältegravarna
On 23.5                Pensionärernas hemliga resa
Sö 27.5 kl. 10.00  Högmässa i kyrkan


 

Västanfjärds Byaråd