I händelsekalendern ser du vad som händer i Västanfjärd. Har du tillägg eller ändringar till händelsekalendern? Kontakta Runa Heino.

Länk till vistit Kimitoön

  

Västanfjärd BULLETIN 2011 2012 2013  2014  2015 2016 2017 2018
2019

Byarådets Verksamhetsplan     2013, 2014 2015 2016, 2017, 2018

 

 
 

Västanfjärds bibliotek
   öppet tider 

        Västanfjärds apotek 
 öppet tider

 

            Händelsekalendern är nedlagd för                    tillfället. Vi återkommer då vi vet mera.

Evenemangskalender

Inga händelser på kommande

Västanfjärds Byaråd