I händelsekalendern ser du vad som händer i Västanfjärd. Har du tillägg eller ändringar till händelsekalendern? Kontakta Runa Heino.

Länk till vistit Kimitoön

  

Västanfjärds Bulletin 2011 2012 2013  2014  2015 2016

Byarådets Verksamhetsplan     2013, 2014 2015 2016, 2017, 2018

 

 
 

Västanfjärds bibliotek
   öppet tider 

        Västanfjärds apotek 
 öppet tider

 

 

Västanfjärds händelsekalender 
Västanfjärdin tapahtumakalenteri 

Utställningar på biblioteket                   Näyttelyt kirjastossa
Västanfjärds byaråd, bilder från Kalkholmens ruiner  och från Lergöks-projektet.   Västanfjärdin kyläyhdistys: Kuvia Kalkholmenin raunioilta ja Kukkopilli-projekänner
I maj månad av Satu Zwerver och Lea Kaivola
4.6 - 13.7 Tuija Soininens målningar Stämningar/Tunnelmia Vernisage/Avajaiset 4.6 kl. 17-19


Maj

On 23.5                Pensionärernas hemliga resa
Lö 26.5 kl.13.00   Flagghissning städ- och vedtalko på Majholmen
Lö 26.5                 Folkhälsans städtalko på simstranden
Sö 27.5 kl. 10.00  Högmässa i kyrkan
Ti 29.5                  Pensionärernas utfärd till Houtskär. Bussen startar 7.30 i Dalsbruk

Juni

Fr 8.6 kl.               Pro Kimitoö-skutan Utbildning på skutan Kalkholmen
Lö 9.6 kl. 10.00    Öppning av stigen till jungfrudansen
Lö 9.6 kl. 14.00    Muminkonsert i ruinerna på Kalkholmen
Lö 16.6 kl. 12.00  Öppning av Nivelax kulturstig
Sö 17.6 kl. 13.00  Konfirmation i kyrkan
18 - 20.6               Pensionärernas sommarresa till Åland
Fr 22.6 kl. 14.00   Midsommartåg från Knallis till Vårdkasen
Fr 22.6 kl. 14.30   Midsommarstång och lotteri vid Vårdkasen
Lö 23.6 kl. 10.00  Midsommardagens gudstjänst i gamla kyrkan
Må 25.6 - To 5.7  Simskola i Gräggnäs / Folkhälsan
Ti 26.6 kl. 19.00   VUF-bingo i Vårdkasen 5 tisdagskvällar
To 28.6 kl. 19.00  Allsång i Hagalund, servering, lotteri
Lö 30.6 kl. 18.00  Premiär Prinsessan Törnrosa i ruinerna på Kalkholmen

 

Västanfjärds Byaråd