I händelsekalendern ser du vad som händer i Västanfjärd. Har du tillägg eller ändringar till händelsekalendern? Kontakta Runa Heino.

Länk till vistit Kimitoön

  

Västanfjärds Bulletin 2011 2012 2013  2014  2015 2016

Byarådets Verksamhetsplan     2013, 2014 2015 2016, 2017, 2018

 

 
 

Västanfjärds bibliotek
   öppet tider 

        Västanfjärds apotek 
 öppet tider

 

 

Västanfjärds händelsekalender 
Västanfjärdin tapahtumakalenteri 

Utställningar på biblioteket                   Näyttelyt kirjastossa
Västanfjärds byaråd, bilder från Kalkholmens ruiner  och från Lergöks-projektet.   Västanfjärdin kyläyhdistys: Kuvia Kalkholmenin raunioilta ja Kukkopilli-projekänner
I maj månad av Satu Zwerver och Lea Kaivola

April
On 25.4 kl. 18.00 Västanfjärds Ungdomsförenings årsmöte i Vårdkasen
Sö 29.4 kl  10.00 Utfärd till Hangö med missionsvännerna. Buss avgår ca kl. 10.00 om     tillräckligt många deltagare anmäler sig
Maj

Fr 4.5 kl. 9.00      Krattningstalko i byn, med början vid biblioteket
Lö 5.5 kl. 10.00    Pro Kimitoö-skutan Brandsläckningskurs på Kalkholmen

On 9.5 kl. 18.00  Bistro Sjö öppnar på Kalkholmen
To 10.5 kl. 10.00  Kristi himmelsfärdsdagen Psalmgudstjänst i kyrkan
Fr 11.5 kl. 18.00   Officiell öppning av Bistro Sjö på Kalkholmen
Lö 12.5 kl. 10.00  Pro Kimitoö-skutan I hjälpkurs på biblioteksvinden
Ti 15.5 kl. 14.00   Boulspel i Bjärkas
Ti 15.5 kl 15 - 17  Besiktning av handbrandsläckare vid brandstation

On 16.5 kl. 14.00 Missionskretsarnas våravslutning i församlingshemmet
Sö 20.5 kl. 10.00 Pingstdagen Tvåspråkig gudstjänst på De stupades dag i kyrkan/                       uppvaktning vid hjältegravarna
On 23.5                Pensionärernas hemliga resa
Sö 27.5 kl. 10.00  Högmässa i kyrkan
Ti 29.5                  Pensionärernas utfärd till Houtskär. 

Juni

Fr 8.6 kl.               Pro Kimitoö-skutan Utbildning på skutan Kalkholmen
18 - 20.6                Pensionärernas sommarresa till Åland

Juli
5.7                        Teaterresa till Raseborg och West Side Story


 

Västanfjärds Byaråd