I händelsekalendern ser du vad som händer i Västanfjärd. Har du tillägg eller ändringar till händelsekalendern? Kontakta Runa Heino.

Länk till vistit Kimitoön

  

Västanfjärds Bulletin 2011 2012 2013  2014  2015 2016

Byarådets Verksamhetsplan     2013, 2014 2015 2016   

Länk till Kimitoöns
Besöknäringens handlingsplan         2014-2020

Länk till 
Västanfjärds Byaråds medlemsbrev 2016


 

 
 

Västanfjärds bibliotek
   öppet tider 

        Västanfjärds apotek 
 öppet tider

 

 

Västanfjärds händelsekalender 
Västanfjärdin tapahtumakalenteri 

Utställningar på biblioteket                   Näyttelyt kirjastossa
Västanfjärds byaråd, bilder från Kalkholmens ruiner  och från Lergöks-projektet.   Västanfjärdin kyläyhdistys: Kuvia Kalkholmenin raunioilta ja Kukkopilli-projekänner

1.2-30.4 Folkhälsans motionskampanj

Brännboda B&B öppettider: on - fr från kl. 15.00 lö, sö från kl. 12.00

 

Februari
Lö 24.2 kl. 14.00  FRK Vänmiddag i församlingshemmet
Sö 25.2 kl. 10.00  Gudstjänst i församlingshemmet
Ti 27.2 kl. 18.00   Hembygdens Vänners årsmöte i Hagalund
Ti 27.2 kl. 19.00  Den sista cigarren ÅST i Vårdkasen

Mars

Lö 3.3 kl.             Jippo vid Bjärkas och Isdisco på kvällen, Nivelaxnejdens byaråd
Sö 4.3 kl. 10.00  Radiering av gudstjänsten i Kimito kyrka
Ti 6.3 kl. 13.00    Pensionärernas månadslunch på Café Sågbacken i Kimito
On 7.3 kl. 14.00  Missionsmöte hos B Guseff
Lö 10.3 kl.           Rocken Roll i Vårdkasen
Sö 11.3 kl. 10.00  Gudstjänst i församlingshemmet
Ti 13.3 kl. 14.00   Pensionärsträff i församlingshemmet
To 15.3 kl. 14.00  Brandkårsveteranerna samas på station
To 15.3 kl. 18.00  Västanfjärds brandkårs årsmöte
To 22.3 kl 14.00   Missionsmöte hos M Gustafsson
To 22.3 kl.            FRK och Folkhälsans Vårmöte
Sö 25.3 kl. 10.00 Familjemässa i församlingshemmet
Sö 25.3.kl. 13-15 Påskcafé vid och i Silverbacken/Marthinorna
On 28.3 kl. 20.00 Sjungen Lukas passion i kyrkan
To 29.3 kl. 19.30 Skärtorsdagens mässa i kyrkan
April

Sö 1.4 kl. 10.00  Gudstjänst i kyrkan
Sö 8.4 kl. 10.00   Gudstjänst i kyrkan
9-11.4                 Jazzkryssning
Ti 10.4 kl. 14.00   Pensionärsträff i församlingshemmet
To 12.4 kl. 14.00  Brandkårsveteranerna samlaspå station
Lö 14.4                Till Hangö med Dragsfjärds pensionärer
Sö 22.4 kl. 10.00 Högmässa i kyrkan
Sö 29.4 kl            Utfärd till Hangö med missionsvännerna


 

Västanfjärds Byaråd