Västanfjärd

Kimitoöns kommun bildades år 2009 av de gamla kommunerna Dragsfjärd, Kimito och Västanfjärd. I Västanfjärds kommun fanns tidigare ett eget kommuncentrum där de kommunala funktionerna sköttes. I dag fungerar en kommunal servicepunkt i biblioteket.

Västanfjärd var en kommun och by i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län, belägen 50 km sydväst om Åbo. Västanfjärd har cirka 800 invånare och har en yta på 96,62 km².

I Västanfjärd finns byarna Billböle, Brännboda, Finnsjö, Galtarby, Kobböle, Gräggnäs, Misskärr, Nivelax,Östanå, Norrlammala, Pörtsnäs, Sirnäs, Söderlammala, Södersundvik, Tappo, Westerillo samt Westanfjerd by. Här finns också öarna Finsjölandet, Mågsholmarna, Synderstön samt viken Galtarbyviken.

Västanfjärd har en historia med gruvdrift, jordbruk, bonde- och bygdeseglation och sjöfart. Västanfjärd är en typisk innerskärgård med grunda långa havsvikar.

I Västanfjärd fungerar idag en bybutik, privat åldringshem och  Inom turistnäringen fungerar bland annat Bjärkas golf med hyresverksamhet, golfplan och festservice. Hyresstugor finns i Sirnäs och Bredviken. Inom VVS och byggbranschen fungerar ca 12 företag.

Föreningslivet är också mycket aktivt i Västanfjärd med 23 föreningar idag med olika syften, till exempel Allmogeseglarna i Westanfjärd, Ungdomsföreningen, Folkhälsan, Marthaföreningar, Eugenia, Rödakorset, Sjöscouter och Lanthandelstraditioner samt många fler.

Sommaren 2010 grundades Västanfjärds byaråd för att aktivera både fast- och fritidsbosatta i Västanfjärds kommundel. Byarådet arbetar för att driva frågor i Västanfjärd och för att utveckla byn. Av tradition har fritidsbosatta varit mycket aktiva i kommunen genom att bland annat delta i seminarier som ordnats under Forneldarnas natt samt talkon i olika projekt.

Föreningens syfte är att bevaka och driva ortsbornas gemensamma intressen, stimulera lokala initiativ, främja allmänna förutsättningar för företagsverksamhet, vårda traditionerna samt öka trivseln och samhörigheten.

Föreningen fullföljer sitt syfte genom att föra bybornas talan med myndigheter, agera som påverkare och ge utlåtanden i ärenden som berör bygden. Arrangera gemensamma aktiviteter, sprida information, samla kunskap samt samarbeta med andra föreningar på orten.

Info om Västanfjärd på Wikipedia.

Här kan ni se filmen om Västanfjärd
https://www.youtube.com/watch?v=NffmbitaU1M

Sommarlotteri 2015
https://www.youtube.com/watch?v=IbCmlYYq8KI

Det här är Västanfjärd
https://www.youtube.com/watch?v=uCwIsPuSqp4


Notdragning i Västanfjärd mars 2022
https://www.youtube.com/watch?v=KOURhdL63p0

Västanfjärds Byaråd