Nya uppgifter?

Ta kontakt med styrelsen för uppdateringar, ändringar eller tillägg. 

Västanfjärdsföreningar

Föreningslivet blomstrar i Västanfjärd, välkommen med! Ta kontakt direkt till den eller de föreningar du är intresserad av och kom med i verksamheten. Byt ut [at] i e-postadresserna till @.

Allmogeseglarna i Westanfjärd rf.

Rabbe Stenström, 0400-837439, 

Belladonnorna

Yvonne Jensén 050 337 2260 pj(at)pjdialog.net (ordf)

FRK Västanfjärds avd.

Pertti Metso 0400 880265, anders.ginlund(at)kitnet.fi  (ordf)
Julia Lundsten 0440 425 922tjänst / 0505 582 885, jlundste(at)gmail.com.  (sekr)

Föreningen Folkhälsan i Västanfjärd rf.

Daniela Sundberg 050-520 8240 sundberg.daniela(at)gmail.com (ordf)
Sanna Bergström tel 040-765 1415 sannaingela.bergstrom(at)gmail.com  (sekr)
Janni Ölander 0440-555 083 janni.olander(at)kimitoon.fi (simombud)

www.folkhalsan.fi/vastanfjard  Folkhälsan på FB

Hembygdens Vänner i Västanfjärd rf.                                  

Henrik Jensén, 0400-839871, gunnel.jensen54(at)gmail.com (ordf)
Inga Sundroos, 040-5623280, inga.sundroos[at]kitnet.fi (sekr)

Hembygdsföreningens lokal Hagalund

Kimitoöns Jakthundsklubb r.f.

Martina Eneberg-Byman, 044-5036461, martina.eneberg-byman[at]kitnet.fi (ordf)
Isabella Back, 044-5621250, back.isabella[at]gmail.com (sekr)

www.kimitoonsjakthundsklubb.fi

Lanthandelstraditionsförening rf.

Ralf Storberg, 0400-426590, ralfviking[at]gmail.com

Marthinorna

Helene Sundman 040-754 5102 helene.sundman(at)kimitoon.fi (ordf)
Nina Oksanen  0440-427804 nina.oksanen(at)kimitoon.fi (sekr)

Nivelaxnejdens byaråd

har blivit en del av Västanfjärds byaråd.  www.nivelax.fi

St Jacobs sjöscouter

Fredrik Lindblom, karl.fredrik.lindblom(at)gmail.com  050-364 1707 (ordf)
Cilla Huldén 0400-744962 cilla.hulden(at)outlook.com (sekr o kassör)

Smarthorna

Cilla Huldén 0400-744962 cilla.hulden(at)outlook.com (ordf.)

Västanfjärds byaråd rf.

Max Andersson 0405196512 max.g.andersson(at)gmail.com( ordf)
Gunnevi Vesterlund 050-5825375 ninni.vesterlund(at)gmail.com (vice.ordf)
Yngve Källberg 040-554 6845 yngve.kallberg(at)pp.inet.fi (sekr)                                

www.vastanfjardsbyarad.fi
f
acebook

Västanfjärds Båtklubb rf.

Andreas Ström 0407201443 andreas.strom(at)hotmail.com  (ordf)
Oskar Jensén 0408296628 oskar(at)vmv-ab.fi (kasssör)
Johan Sundman 0442642565 (sekr)

facebook

Västanfjärds Fiskargille rf.

Kurt Nyman, 0400-324882 (ordf)

Västanfjärds Frivilliga Brandkår rf.

Niklas Gustafsson 040-759 7733 niklas.gustafsson(at)kitnet.fi (ordf)
Johan Östermalm, 0400-790412, johan.ostermalm[at]mbnet.fi (sekr)

Västanfjärds frivilliga brandkår rf.

Västanfjärds lokalavdelning av Åbolands svenska lantbruksproducentförbund rf.

Mats Hagman, 0500-690065, mats.hagman[at]kitnet.fi

Västanfjärd Marthaförening rf.

Gunnel Jensén 040-728 2060 gunnel.jensen54(at)gmail.com  (ordf)
Minna Sund-Grönholm, 040-5708186, goljat.25[at]hotmail.com (sekr)

Västanfjärds norra Marthakrets

Tuulikki Hollsten 0400-897922 tuulikki(at)comtech.fi (ordf)

Västanfjärds pensionärsförening rf.

Gunnar Ölander 0400-932 957 gunnar.v.olander(at)gmail.com (ordf)
Tommy Bergström 044 348 2979 bergstrom.soderby(at)gmail.com (viceoerd)
Margita Ölander 044206 7577 margita.olander(at)hotmail.com (sekr)

http://vastanfjard.spfpension.fi/start/

Västanfjärd Sos.dem.förening rf.

Börje Ström, 0400-825 173, borjestro[at]gmail.com (ordf)
Peter Nabb, 040-577 1190,peter_62(at)live.com (sekr)

Västanfjärds Ungdomsförening rf.

Frida Söderström 040 570 4592 soderstromfrida(at)hotmail.com (ordf)
Janette Jägerskiöld 040-7237005 janette.j_89(at)hotmail.com (sekr)
Jennica Fröberg   jennica.froberg(at)gmail.com (kassör)

http://vuf.auf.fi/start/       VUF på  facebook
 

 

Västanfjärds Byaråd