Nya uppgifter?

Ta kontakt med styrelsen för uppdateringar, ändringar eller tillägg. 

Västanfjärdsföreningar

Föreningslivet blomstrar i Västanfjärd, välkommen med! Ta kontakt direkt till den eller de föreningar du är intresserad av och kom med i verksamheten. Byt ut [at] i e-postadresserna till @.

Allmogeseglarna i Westanfjärd rf.

Rabbe Stenström, 0400-837439, 

Belladonnorna

Yvonne Jensén 050 337 2260 yvonnejensen028@gmail.com

FRK Västanfjärds avd.

Mariette Funck 040 7588 629 mariette.funck(at) lahitapiola.fi  (ordf),  ?  (viceordförande), Yvonne Lönnström  050 581 7265  yvonne.lonnstrom(at)gmail.com  (sekr)

Föreningen Folkhälsan i Västanfjärd rf.

Daniela Sundberg 050-520 8240 sundberg.daniela(at)gmail.com (ordf)
Sanna Bergström tel 040-765 1415 sannaingela.bergstrom(at)gmail.com  (sekr)
Janni Ölander 0440-555 083 janni.olander(at)kimitoon.fi (simombud)

www.folkhalsan.fi/vastanfjard  Folkhälsan på FB

Hembygdens Vänner i Västanfjärd rf.                                  

Henrik Jensén, 0400-839871, (ordf) gunnel.jensen54(at)gmail.com (kontaktperson)
Christian Kvarnström 040-779 8362 christian@kvarnstrom christian.kvarnstrom(at)quarn.fi (sekr)

Hembygdsföreningens lokal Hagalund

Kimitoöns Jakthundsklubb r.f.

Martina Eneberg-Byman, 044-5036461, martina.eneberg-byman[at]kitnet.fi (ordf)
Isabella Back, 044-5621250, back.isabella[at]gmail.com (sekr)

www.kimitoonsjakthundsklubb.fi

Lanthandelstraditionsförening rf.

Ralf Storberg, 0400-426590, ralfviking[at]gmail.com

Marthinorna

Helene Sundman 040-754 5102 helene.sundman(at)kimitoon.fi (ordf)
Nina Oksanen  0440-427804 nina.oksanen(at)kimitoon.fi (sekr)

Nivelaxnejdens byaråd

har blivit en del av Västanfjärds byaråd.  www.nivelax.fi

St Jacobs sjöscouter

Fredrik Lindblom, karl.fredrik.lindblom(at)gmail.com  050-364 1707 (ordf)
Cilla Huldén 0400-744962 cilla.hulden(at)outlook.com (sekr o kassör)

Smarthorna

Cilla Huldén 0400-744962 cilla.hulden(at)outlook.com (ordf.)

Västanfjärds byaråd rf.

Max Andersson 0405196512 max.g.andersson(at)gmail.com( ordf)
Gunnevi Vesterlund 050-5825375 ninni.vesterlund(at)gmail.com (vice.ordf)
?? (sekr)                                

www.vastanfjardsbyarad.fi
f
acebook

Västanfjärds Båtklubb rf.

Kim Björkstrand 040 414 2751 (ordf) e-post ??
Oskar Jensén 0408296628 oskar(at)vmv-ab.fi (kasssör)
Johan Sundman 0442642565 (sekr) e-post ??

facebook

Västanfjärds Fiskargille rf.

Kurt Nyman, 0400-324882 (ordf)

Västanfjärds Frivilliga Brandkår rf.

Niklas Gustafsson 040-759 7733 niklas.gustafsson(at)kitnet.fi (ordf)
Johan Östermalm, 0400-790412, johan.ostermalm[at]mbnet.fi (sekr)

Västanfjärds frivilliga brandkår rf.

Västanfjärd Marthaförening rf.

Petra Höglund 044-322 4061 phoglund83(at)gmail.com (ordf)
Gunnel Jensén 040-728 2060 gunnel.jensen54(at)gmail.com  (kassör)
 ?(sekr)

Västanfjärds norra Marthakrets

Tuulikki Hollsten 0400-897922 tuulikki(at)comtech.fi (ordf)

Västanfjärds pensionärsförening rf.

Gunnar Ölander 0400-932 957 gunnar.v.olander(at)gmail.com (ordf)
Tommy Bergström 044 348 2979 bergstrom.soderby(at)gmail.com (viceoerd)
Birgitta Bertell 050 433 1536 birgitta.bertell(at)gmail.com (sekr)

http://vastanfjard.spfpension.fi/start/

Västanfjärd Sos.dem.förening rf.

Börje Ström, 0400-825 173, borjestro[at]gmail.com (ordf)
Peter Nabb, 040-577 1190,peter_62(at)live.com (sekr)

Västanfjärds Ungdomsförening rf.

Frida Söderström 040 570 4592 soderstromfrida(at)hotmail.com (ordf)
Janette Jägerskiöld 040-7237005 janette.j_89(at)hotmail.com (sekr)
Jennica Fröberg   jennica.froberg(at)gmail.com (kassör)

http://vuf.auf.fi/start/       VUF på  facebook
 

 

Västanfjärds Byaråd