Västanfjärds byaråd r.f. rekryterar en                                                           

projektchef

till projektet Bo i Västanfjärd. I projektet görs en bobarhetsanalys, som hösten 2023 skall utmynna i en uppdatering av sockenplanen för Västanfjärd.

 

Bobarhetsanalysen omfattar fem helheter:

1. Platsens identitet, där man fokuserar på boende och avstånd;

2. Miljö:

- Ekosystemtjänster och klimat,

- Områdets färskvatten och avlopp,

- Energi;

3. Den lokala ekonomin: näringslivet, hur mycket pengar invånarna tjänar och vart de tar vägen, turism och boende;

4. Offentlig service inklusive barn, skola, äldre- och hälsovård, avfall och skatter;

5. Välmående människor, omfattande engagemang och kultur.

 

Kring ovanstående helheter bildar invånarna arbetsgrupper som leds av projektchefen och utmynnar i en rapport med en ingående analys av de centrala beståndsdelar som gör bygden attraktiv att leva i och flytta till, och som ger underlag för nya målsättningar för byarådets arbete. Som stöd i arbetet har projektchefen från byarådets sida en lokal stödgrupp att samarbeta med.

Projektet går parallellt med ett Habitability-projekt på Åbo Akademi, och är en praktisk tillämpning av den modell som utarbetas på ÅA.  Projektet görs i samverkan med de resurser som ÅA har att tillgå i sitt projekt.

Projektet ger kompetens för eventuella kommande bobarhetsanalyser som Habitability-projektet kan ge upphov till.

 

Projektarbetets omfattning är ett personarbetsår och kan enligt överenskommelse göras på heltid eller alternativt på deltid parallellt med ÅA:s projekt. Projekttiden slutar dem 31.12.2023. Stationeringsorten är Västanfjärd.

 

Närmare information fås av Mats Nurmio,
050 4633218,  nurmio.mats@gmail.com

 

Förväntningar: Möjlighet att använda egen bil. Har förmåga att producera text och kunna samarbeta, har lätt att ta kontakt med mänskor och kan arbeta i team. Du bör vara strukturerad och självständig. Språkkunskaper i svenska och finska, arbetsspråket är svenska.

 

Skicka ansökan med löneanspråk till 
nurmio.mats@gmail.com senast 26.8.2022.

 

 

Hls., Mats

 
Västanfjärds Byaråd