Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

Evenemang på Kimitoön

     

2011  2012  2013   2014  2015 2016 2017 2018   

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västanfjärds nya broschyrVästanfjärds sockenplan 2013

Innehåll         

Del I BAKGRUND
A INLEDNING

1.  Byar och befolkning
2.  Tomter
3. Arbetsplatser
4. Service
5. Kultur och historia
6. Utbildningsmöjligheter
7. Sport och Hobbyn
8. Föreningslivet
9. Tra?k
9.1 Vägnät
9.2 Hamnar

B ENKÄT
10. Västanfjärds SWOT
11. Västanfjärdsbornas ideer och visioner om Västanfjärds framtid
12. Konkreta projektideer för Västanfjärd
13. Sockenplanens uppdatering

Del II  ÅTGÄRDER
A VIKTIGASTE ÅTGÄRDER

1. Vägar
2. Farleder
3. Kalkholmen
4. Informationsförbättring

B VIDARE ÅTGÄRDER
5. Byborna
6. Naturen
7. Geologi
8. Historia
9. Nybyggning
10. Business
11. Turism
12. Konst och hantverk
13. Mathantverk
14. Wellness
15. Sport
 

Välkomna till Västanfjärd

Det var år 2009 då Västanfjärd upphörde att vara egen kommun och man grundade Kimitoöns kommun. 2010 beslöt en grupp Västanfjärdsbor att man skall grunda ett byaråd och namnet blev Västanfjärds Byaråd, som nu i dag arbetar aktivt för att hålla det gamla Västanfjärd livskraftigt och medverkar till att möjliggöra en fortsatt utveckling. Den starka Västanfjärdsandan lever kvar. Vi trivs i Västanfjärd! Och glöm int. "Allt är litet bättre i Västanfjärd"

Byarådets Blogg

Rotmosmiddag

 

 

ma
22.09.2014 kl. 21:09

Forneldarnas natt

  FORNELDARNAS  NATT                                  

i Västanfjärd , Kalkholmen lördagen den 30.8.14

Kl. 12.00
Marknad och maritimt loppis

Kl.15.30
information om projektet:
"För Västanfjärd i tiden
Västanfjärds Byaråd rf
.

Kaffeservering  & Lotteri 

Bengt Juselius berättar om partigängaren, Karl den Xll:s spion,
Stefan Löfving, hans eskapader i skärgården och i Västanfjärd

 Torgbodarna –  får officiellt sina namn     

Kl. 21.30 Elden tänds

Kl. 22.00 Dans till tonerna av Show Down

 Alla hjärtligt välkomna !                                                     

                                 Västanfjärds Byaråd rf.

Max Andersson
18.08.2014 kl. 14:34
 
Västanfjärds Byaråd