Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

     

2011
2012 
2013   
2014 
2015 
2016 
2017 
2018   

2019
 
2020 
2021

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till Västanfjärd

Det var år 2009 då Västanfjärd upphörde att vara egen kommun och man grundade Kimitoöns kommun. 2010 beslöt en grupp Västanfjärdsbor att man skall grunda ett byaråd och namnet blev Västanfjärds Byaråd, som nu i dag arbetar aktivt för att hålla det gamla Västanfjärd livskraftigt och medverkar till att möjliggöra en fortsatt utveckling. Den starka Västanfjärdsandan lever kvar. Vi trivs i Västanfjärd! Och glöm int. "Allt är litet bättre i Västanfjärd"

Byarådets Blogg

Västanfjärds veckan

Max Andersson
22.06.2014 kl. 15:56

En trevlig Söndags eftermiddag

Hej alla föreningar, företag, torgförsäljare och andra.

Söndagen 29.6.2014 kl. 14.00 invigs Västanfjärds första kulturstig börjande på Kalkholmen. Musikprogram av ortens förmågor.

Samtidigt invigs våra nya torgbodar och det är fritt fram för var och en att använda dem.

För närmare information ring

Västanfjärds Byaråd

Runa Heino tel. 040-7708 292   eller

Marjatta Karikoski tel. 050-5708 746. 

RH
12.06.2014 kl. 20:04
 
Västanfjärds Byaråd