Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

Evenemang på Kimitoön

     

2011  2012  2013   2014  2015 2016 2017 2018   

2019 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västanfjärds nya broschyrVästanfjärds sockenplan 2013

Innehåll         

Del I BAKGRUND
A INLEDNING

1.  Byar och befolkning
2.  Tomter
3. Arbetsplatser
4. Service
5. Kultur och historia
6. Utbildningsmöjligheter
7. Sport och Hobbyn
8. Föreningslivet
9. Tra?k
9.1 Vägnät
9.2 Hamnar

B ENKÄT
10. Västanfjärds SWOT
11. Västanfjärdsbornas ideer och visioner om Västanfjärds framtid
12. Konkreta projektideer för Västanfjärd
13. Sockenplanens uppdatering

Del II  ÅTGÄRDER
A VIKTIGASTE ÅTGÄRDER

1. Vägar
2. Farleder
3. Kalkholmen
4. Informationsförbättring

B VIDARE ÅTGÄRDER
5. Byborna
6. Naturen
7. Geologi
8. Historia
9. Nybyggning
10. Business
11. Turism
12. Konst och hantverk
13. Mathantverk
14. Wellness
15. Sport
 

Välkomna till Västanfjärd

Det var år 2009 då Västanfjärd upphörde att vara egen kommun och man grundade Kimitoöns kommun. 2010 beslöt en grupp Västanfjärdsbor att man skall grunda ett byaråd och namnet blev Västanfjärds Byaråd, som nu i dag arbetar aktivt för att hålla det gamla Västanfjärd livskraftigt och medverkar till att möjliggöra en fortsatt utveckling. Den starka Västanfjärdsandan lever kvar. Vi trivs i Västanfjärd! Och glöm int. "Allt är litet bättre i Västanfjärd"

Byarådets Blogg

Vindkraftverk

 
MISSKÄRR VINDKRAFTSPLANER PRESENTERAS AV KIMITOÖNS KOMMUN PÅ VÅRDKASEN DEN 30.10 KL. 17.00. DET ÄR JÄTTEVIKTIGT ATT DET KOMMER MYCKET FOLK.
15.10 KAN MAN TA DEL AV MATERIALET PÅ VÄSTANFJÄRD BIBLIOTEK OCH KOMMENS HEMSIDA.

Frågor man kunde ställa sig:
Vem gynnar vindkraften?Hur påverkar det byggande?vilka arbetsplatser ger det till västanfjärd?Hur påverkar det vår miljö?För de oljud?Stannar pengarna i västanfjärd eller på ön?Var används den producerade elen?Lockar det till sig nya invånare?osv.

http://www.kimitoon.fi/sv/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/

Kenneth L

Kenneth.L
05.10.2012 kl. 13:06

Byarådets Blogg

Skriv vad du tycker och tänker
Denna blogg är avsedd för alla som vill skriva något om någonting
Max.A
05.10.2012 kl. 10:32
 
Västanfjärds Byaråd