Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

     

Västanfjärds Bulletin

2011
2012 
2013   
2014 
2015 
2016 
2017 
2018   

2019
 
2020 
2021

2022

2023
2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkomna till Västanfjärd

Det var år 2009 då Västanfjärd upphörde att vara egen kommun och man grundade Kimitoöns kommun. 2010 beslöt en grupp Västanfjärdsbor att man skall grunda ett byaråd och namnet blev Västanfjärds Byaråd, som nu i dag arbetar aktivt för att hålla det gamla Västanfjärd livskraftigt och medverkar till att möjliggöra en fortsatt utveckling. Den starka Västanfjärdsandan lever kvar. Vi trivs i Västanfjärd! Och glöm int. "Allt är litet bättre i Västanfjärd"

 

Byarådets Blogg

Kommunal valet

Observera också att SFP kandidaterna svarar på frågor vid knallis efter kl. 15.00 idag.

UPPMANA VIA KANALER ALLA VÄSTANFJÄRDSBOR ATT RÖSTA I KOMMUNALVALET. VI BEHÖVER NÅGON SOM FÖR VÅR TALAN. OM FLERE RÖSTADE KANSKE VI GÖR REKORD I RÖSTNINGSPRCOCENT OCH SÅ KAN DET BETYDA ATT VI HAR KANSKE 4 INVALDA FRÅN VÄSTANFÄRD. OBEROENDE AV PARTI HAR VI LÅNGT SAMMA INTRESSEN.

Kenneth L
Kenneth L.
05.10.2012 kl. 13:14

Vindkraftverk

 
MISSKÄRR VINDKRAFTSPLANER PRESENTERAS AV KIMITOÖNS KOMMUN PÅ VÅRDKASEN DEN 30.10 KL. 17.00. DET ÄR JÄTTEVIKTIGT ATT DET KOMMER MYCKET FOLK.
15.10 KAN MAN TA DEL AV MATERIALET PÅ VÄSTANFJÄRD BIBLIOTEK OCH KOMMENS HEMSIDA.

Frågor man kunde ställa sig:
Vem gynnar vindkraften?Hur påverkar det byggande?vilka arbetsplatser ger det till västanfjärd?Hur påverkar det vår miljö?För de oljud?Stannar pengarna i västanfjärd eller på ön?Var används den producerade elen?Lockar det till sig nya invånare?osv.

http://www.kimitoon.fi/sv/bygga-och-bo/byggande_planering/ideskisser/generalplaner/

Kenneth L

Kenneth.L
05.10.2012 kl. 13:06
 
Västanfjärds Byaråd