Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

     

Västanfjärds Bulletin

2011
2012 
2013   
2014 
2015 
2016 
2017 
2018   

2019
 
2020 
2021

2022

2023
2024

Västanfjärd Bulletin 2014

12.03.2014 kl. 12:35

Bästa företagare och förening i Västanfjärdstrakten

Västanfjärds byaråd ämnar ge ut tidningen Västanfjärd Bulletin för fjärde året.

-  Tidningen trycktes första året i 5000 ex, andra och tredje året i 2000 ex  och i år blir det 3000 ex. Tidningen blir i tabloidformat och bekostas med intäkter från företagens annonser. År 2010 hade vi 40 annonsörer, år 2011 och 2012  31 annonsörer och jag hoppas på minst 50 annonsörer i år. Annonspriserna blir de samma som tidigare år.

-  Tidningen utkommer i början av juni och är tvåspråkig.

Föreningar får kort presentera sig gratis i tidningen. Särskilt viktigt att anmäla alla sommarsäsongens evenemang till händelsekalendern!

-  Annonserna,  händelserna till kalendern samt eventuell text om företaget skall vara inlämnade senast 1.5.

Materialet skickas helst elektroniskt i PDF-format till 
  Runa Heino, 040-7708292 runa.heino@kitnet.fi  eller Marjatta Karikoski, 050-5708746 marjatta.karikoski@saunalahti.fi

Annonsstorlek och pris

  80 mm x 40 mm á   50 euro 
  80 mm x 80 mm á  100 euro 
  80 mm x 120 mm á 150 euro
  80 mm x 205 mm á 200 euro
                                       

Västanfjärd 12.3.2014

Med vänlig hälsning   
  Runa Heino

R.H.
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver:

Sammarbete

Bästa föreningsordförande eller sekreterare.

- Bifogat sänder jag senaste händelsekalender för Västanfjärd. Kom gärna in med er förenings händelser. Kalendern sätts ut på hemsidan och på anslagstavlor.
- Meddela gärna om ni bytt ordförande eller sekreterare i föreningen.
- Västanfjärds byaråd skulle gärna hjälpa föreningarna inom området. Kom gärna in med förslag vad det kunde vara din förening ville ha hjälp med. För min del tycker jag att en endags kvällskurs i föreningsteknik inte kunde skada.
- Tipsa ännu om någon förening blivit bortglömd.
Med bästa byarådshälsningar
R.H.
10.02.2014 kl. 12:52
Västanfjärds Byaråd