Det händer i Västanfjärd!

Händelsekalender

Evenemang på Kimitoön

     

2011  2012  2013   2014  2015 2016 2017 2018   

2019 2020 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västanfjärds nya broschyrVästanfjärds sockenplan 2013

Innehåll         

Del I BAKGRUND
A INLEDNING

1.  Byar och befolkning
2.  Tomter
3. Arbetsplatser
4. Service
5. Kultur och historia
6. Utbildningsmöjligheter
7. Sport och Hobbyn
8. Föreningslivet
9. Tra?k
9.1 Vägnät
9.2 Hamnar

B ENKÄT
10. Västanfjärds SWOT
11. Västanfjärdsbornas ideer och visioner om Västanfjärds framtid
12. Konkreta projektideer för Västanfjärd
13. Sockenplanens uppdatering

Del II  ÅTGÄRDER
A VIKTIGASTE ÅTGÄRDER

1. Vägar
2. Farleder
3. Kalkholmen
4. Informationsförbättring

B VIDARE ÅTGÄRDER
5. Byborna
6. Naturen
7. Geologi
8. Historia
9. Nybyggning
10. Business
11. Turism
12. Konst och hantverk
13. Mathantverk
14. Wellness
15. Sport
 

Reserapport från Byarådets resa till Västra Åboland 13.10.2012

19.10.2012 kl. 10:08

Resan startade 6.30 från Västanfjärd. läs mera här

Max Andersson
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver:

Färja Skataudd - Västanfjärd
En gammal dröm skall förverkligas läs mera här


Färja Skataudd - Västanfjärd!
På måndagkväll den 12.11 träffades byaaktivister från Bromarv och Västanfjärd i Villa Vera i Bromarv. 26 personer var närvarande för att diskutera en färjförbindelse mellan Skataudden och Västanfjärd. Diskussionerna fördes i förhoppningsfull anda om att denhär gången förverkliga projekter. Iden om en färja på den här sträckan går tillbaka till början av 1960-talet, och var aktuell igen i slutet av 1990-talet, då det delvis förverkligades med en turbåt som endast kunde ta passagerare med cykel. För att förbindelsen skall fungera måste färjan kunna ta en buss  och några mindre bilar ombord.
En arbetsgrupp på fem personer valdes för att dra igång projektet. Till dragare för gruppen utsågs Guy Källberg.
Den som har synpungter och ideer kan kontakta Guje på adressen epost@guje.fi eller Byarådet info@bromarf.fi

Max Andersson
15.11.2012 kl. 18:18
Västanfjärds Byaråd